Energie


Energie is voor veel ondernemingen een grote kostenpost. All Connect Solutions denkt mee in oplossingen zodat de kosten weer in verhouding komen te staan tot de geleverde diensten. Een veelvoorkomende oplossing is collectieve energie. Door het slim en collectief inkopen van energie kunnen enorme besparingen worden geboekt. Ook denken wij mee over oplossingen in groene stroom, windenergie, waterkracht, zonne-energie, maar ook aardwarmte en energie uit biomassa: voor elk bedrijf zoeken wij naar de meest passende vorm van duurzame energie. Zowel voor de zakelijke als voor de particuliere markt.