Lease


Bij veel ondernemingen maken werknemers gebruik van een lease-auto. Binnen de leasewereld zijn verschillende constructies mogelijk. All Connect Solutions zoekt graag mee naar de meest passende constructie. Een van de leasevormen is Financial Lease waarbij de gebruiker de auto overneemt aan het einde van het leasecontract. Bij Operational Lease is dit anders. Daar betaalt de gebruiker eveneens een maandelijks bedrag aan de leasemaatschappij, maar wordt deze nadien geen eigenaar. Voor tijdelijke arbeidscontracten of medewerkers op projectbasis kan Short Lease uitkomst bieden. Dat geldt ook voor momenten waarop er direct extra vervoer nodig is. All Connect Solutions zoekt samen met u naar de meest passende oplossing voor uw bedrijf.

 Private Lease

Ook Private Lease neemt steeds grotere vormen aan. Hierbij kunnen particulieren een auto leasen voor een langere periode. De particulier betaalt maandelijks een vast bedrag waarvoor hij de auto kan rijden, zonder dat hij eigenaar wordt. Het maandbedrag is inclusief de vaste kosten voor de auto: verzekering, afschrijving, reparatie en onderhoud. De enige kosten die er nog bijkomen zijn: brandstof, de wasstraat en eventuele verkeersboetes. All Connect Solutions rekent graag uit of Private Lease een gunstige oplossing kan zijn voor uw persoonlijke situatie.