Top right blue imageTop right blue image

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op weg naar een

Klimaatneutraal ICT Bedrijf

Bij All Connect Solutions zijn we ons bewust van de impact die we als mensheid hebben op het milieu. Lees hier hoe wij ons steentje bijdragen aan een betere wereld.

ACS is MVO

ICT is onze passie. We genieten ervan om de laatste technologieën te ontdekken, uitdagingen aan te gaan en de beste ICT-oplossingen te leveren aan onze klanten. Maar onze passie stopt niet bij technologie. We hebben een even sterke passie voor duurzaamheid en het welzijn van onze samenleving.

mvo

We begrijpen dat onze activiteiten invloed hebben op de wereld om ons heen, en we voelen een sterke verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren. Dat is de reden waarom we ons inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en dat we dit integraal hebben opgenomen in onze bedrijfsstrategie.

Klimaatneutraal ICT Bedrijf

Een van onze belangrijkste doelstellingen is om een klimaatneutraal ICT bedrijf te zijn. We hebben diverse maatregelen genomen om onze CO2-uitstoot te verminderen. We promoten het gebruik van groene energie, zetten in op energie-efficiëntie en compenseren onze onvermijdelijke uitstoot door te investeren in duurzame projecten. Dit zorgt ervoor dat onze bedrijfsvoering niet negatief bijdraagt aan de klimaatverandering.

Recycling van apparatuur

Wij geloven in het verantwoord omgaan met onze apparatuur. Als een apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zorgen we ervoor dat het correct wordt gerecycled. Onderdelen die nog bruikbaar zijn, worden hergebruikt, en de rest wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Dit helpt ons om afval te verminderen en waardevolle grondstoffen te besparen.

it4kids

Steun aan IT4Kids

Bij All Connect Solutions begrijpen we dat balans in het leven belangrijk is, dat geldt ook voor balans tussen zitten en bewegen. Daarom zijn we trotse partner en sponsor van IT4Kids, een prachtig goed doel dat zich inzet om kinderen in Nederland, die in financieel of fysiek uitdagende situaties leven, de kans te geven om te sporten. IT4Kids verkoopt gedoneerde oude apparatuur van bedrijven en gebruikt deze inkomsten om kinderen te helpen. We zijn trots dat we door onze samenwerking met IT4Kids een bijdrage kunnen leveren aan de fysieke en sociale ontwikkeling van deze kinderen.

review imagereview image

ICT en Duurzaamheid

hand in hand.

Bij All Connect Solutions zijn we ervan overtuigd dat onze passie voor ICT en onze toewijding aan duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, dragen we bij aan een betere wereld en een betere toekomst voor iedereen.